Sumitomo Mitsui Construction
OBAYASHI
SHIMZU CORPORATION
TAISEI
GS E&C
Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng
Tập đoàn Sông Đà
Tập đoàn điện lực Việt Nam
Bộ NN&PTNT
Tập đoàn kinh tế Vinashin
Tập đoàn phát triển nhà và đô thị - HUD GROUP
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam