CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 CÔNG BỐ VIỆC KIỆN TOÀN TỔ CHỨC & BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Ngày đăng: 06/08/2020

Sáng ngày 10/08/2020 tại trụ sở, Công ty cổ phần LICOGI 12 đã tổ chức cuộc họp công bố việc Kiện toàn tổ chức Công ty và các quyết định Bổ nhiệm cán bộ. Tham dự cuộc họp có các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo, Trưởng/Phó Phòng Ban chức năng, Chỉ huy trưởng/Chỉ huy phó các công trình và các đồng chí Đội trưởng Đội Khoan cọc nhồi trực thuộc Công ty.

Thay mặt lãnh đạo Công ty, ông Dương Xuân Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty đã công bố các Quyết định Kiện toàn tổ chức và bổ nhiệm cán bộ:

  • Quyết định số 285 của HĐQT: Thành lập phòng Kinh tế kỹ thuật kể từ ngày 10/08/2020.
  • Quyết định số 286 của HĐQT: Thành lập phòng Quản lý thiết bị kể từ ngày 10/08/2020.
  • Quyết định số 287 của HĐQT: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc – Công ty cổ phần LICOGI 12, thời ngian bổ nhiệm 03 năm (theo nhiệm kỳ 2017 – 2022), kể từ ngày 10/08/2020.
  • Quyết định số 288 của HĐQT: Bổ nhiệm ông NguyễnTuấn Cường giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật – Công ty cổ phần LICOGI 12, thời ngian bổ nhiệm 03 năm (theo nhiệm kỳ 2017 – 2022), kể từ ngày 10/08/2020.
  • Quyết định số 289 của HĐQT: Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Mạnh giữ chức vụ Phó phòng Kinh tế kỹ thuật – Công ty cổ phần LICOGI 12, thời ngian bổ nhiệm 03 năm (theo nhiệm kỳ 2017 – 2022), kể từ ngày 10/08/2020.
  • Quyết định số 289 của HĐQT: Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tuân giữ chức vụ Phó phòng Kinh tế kỹ thuật – Công ty cổ phần LICOGI 12, thời ngian bổ nhiệm 03 năm (theo nhiệm kỳ 2017 – 2022), kể từ ngày 10/08/2020

TIN TỨC NỔI BẬT