GIAO LƯU GẶP GỠ SẦM SƠN

Ngày 28/07/2022, Công ty cổ phần LICOGI 12 đã tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu giữa CBCNV Khối Văn phòng Công ty và Ban chỉ huy Dự án “Quảng trường biển, trục cảnh quan Lễ hội Thành phố Sầm Sơn” tại Tỉnh Thanh Hóa. Hoạt động nhằm tạo điều kiện để các thành viên được gặp gỡ, giao lưu, mang lại những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn, giúp gắn kết CBCNV khối Văn phòng Công ty và các Ban chỉ huy Công trình.

Ban lãnh đạo Công ty mong muốn sau chuyến đi, mỗi thành viên trong Công ty luôn cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau chung sức cùng xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Ông Dương Xuân Quang, Chủ Tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã có đôi lời chia sẻ về Chương trình Gala Dinner gặp gỡ Sầm Sơn.

Ngày 29/07/2022, Tổng giám đốc Công ty cùng các CBCNV khối Văn phòng Công ty đã đến thăm Ban chỉ huy Dự án “Quảng trường biển, trục cảnh quan Lễ hội Thành phố Sầm Sơn”

Một số hình ảnh của Chương trình: