HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2021 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Sáng ngày 22/01/2022, Công ty cổ phần LICOGI 12 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 tai văn phòng Công ty. Đây là một sự kiện quan trọng được LICOGI 12 tổ chức hàng năm.

Hội nghị có sự tham dự của:

-  Ông Dương Xuân Quang: Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty;

-  Ông Dương Xuân Tứ, Ủy viên HĐQT Công ty CP Licogi 12, Chủ tịch HĐQT Công ty Licogi 12.1;

Tham dự Hội nghị còn có các ông/bà trong BCH Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên, Cấp ủy các Chi bộ. Các ông/bà: Trưởng, Phó các phòng, ban; Đội trưởng đội Khoan cọc nhồi; Giám đốc phát triển cơ khí; Xưởng trưởng Xưởng cơ khí, Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng các công trình xây dựng, Phụ trách An toàn lao động, Các đại biểu đại diện cho CBCNV của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Tại buổi hội nghị, Ông Dương Xuân Quang – Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Hội nghị bản Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Bên cạnh kế hoạch tăng trưởng về tài chính, năm 2022 Ban lãnh đạo LICOGI 12 còn đề ra những mục tiêu trọng tâm về cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp đến khách hàng, nâng cao nhận diện thương hiệu công ty, song song cùng công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực để mỗi nhân viên luôn sẵn sàng đồng hành và gắn bó lâu dài cùng Công ty.

Và các ông, bà trong Ban Tổng Giám đốc, Trưởng/đại diện các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đã có các báo cáo, tham luận về công tác SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022: Công tác đấu thầu, thi công xây lắp, chất lượng, an toàn...; Công tác tài chính, thanh quyết toán, thu hồi vốn, quản lý thu - chi; Công tác đầu tư, quản lý kinh doanh Vật tư thiết bị; Công tác tổ chức nhân lực... đồng thời cũng đưa ra các giải pháp đóng góp cho sự phát triển và thương hiệu của Công ty.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: