Thông tin chung

Ngày 03/01/2017, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Licogi 12 với mã chứng khoán L12 chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán UPCOM. Với sự kiện này, Licogi12 đã trở thành 1 trong những nhà thầu xây dựng tiên phong niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.