Posco Engineering & Construction

Taisei Corporation

Sumitomo Mitsui Construction

Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

Tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam

T & T group

Daelim Industrial Co., Ltd

Coteccons group

OBAYASHI CORPORATION

Huyndai E & C

Samsung C & T

Tập đoàn điện lực việt nam

Tổng công ty xây dựng licogi

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp hà nội

Tập đoàn nam cường

Công ty CP BIC Việt Nam