Công ty cổ phần LICOGI12, mã CK: L12 công bố thông tin: Về Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019; NQ HĐQT về Tổ chức ĐHĐCĐ; Thông báo Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ

Ngày đăng: 14/03/2019

14

File đính kèm: CBTT-về-tổ-chức-Đại-hội-cổ-đông-năm-2019-ngày-28-3.pdf

TIN TỨC NỔI BẬT