CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Biểu tượng niềm tin bền vững

LICOGI 12

NHÀ THẦU XÂY LẮP CHUYÊN NGHIỆP

Kênh Phả Lại


Chi tiết dự án


                               Địa chỉ:              Xã Văn An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

                        Chủ đầu tư:             Huyndai Engering Co.

                             Gói thầu:            Nạo vét bến than, xây dựng hệ thống cầu cảng than, kênh xả nhà máy nhiệt điên Phả Lại II

               Giá trị hợp đồng:             45,695 tỷ đồng

                 Nhà thầu chính:             Licogi 12